Hjälp oss att sprida läslust!

Om en läsande familj

Om en läsande familj

Svenska barn blir allt sämre på läsförståelse!

De senaste åren har det pratats mycket om att läsförståelsen minskar bland svenska barn. På kort tid har vi gått från att tillhöra toppskiktet i världen till att bli högst medelmåttiga. Den internationella Pisa-undersökningen, som vart tredje år mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, visar på ett lavinartat ras för Sveriges del.

Vid början av 2000-talet såg det ganska ljust ut med goda resultat för de svenska eleverna. Men år 2009 kom ett stort bakslag. Pisa-undersökningen visade då att elevernas läsförmåga sjunkit från en internationellt sett hög nivå till en genomsnittlig. Dessutom hade de svagare eleverna blivit allt fler och klyftorna mellan hög– och lågpresterande ökat. Undersökningen visade också att skillnaderna mellan svaga och starka elever ökat i betydligt högre takt i Sverige än i de övriga deltagande länderna. År 2009 nådde endast en femtedel av eleverna upp till den basnivå i läsförståelse som anses vara grundläggande för fortsatt lärande – och bland dessa fanns endast en fjärdedel av pojkarna.

När 2012 års Pisa-undersökning presenterades i december 2013 hoppades många på förbättringar – eller åtminstone en stabilisering. Men tvärtom var resultaten återigen nedslående. Sverige ligger nu under genomsnittet i samtliga ämnen. De elever som uppvisat mycket svaga resultat har ökat och nästan en fjärdedel av pojkarna anses inte ha tillräckligt god läsfärdighet för att de ska kunna uppfatta läsningen som lustfylld.

Skolverket menar att Pisa-undersökningen visar att de svenska eleverna är någorlunda bra på att klara av uppgifter de tidigare utfört. Men däremot har de problem med att ta till sig ny kunskap, sätta den i ett sammanhang och själva analysera och reflektera. Det verkar vara själva läsförståelsen som är det stora problemet.

 

Så hur ska vi lösa problemet med den minskade läsförståelsen?

Vi på Barnens Bokklubb är säkra på att det finns mycket att göra i hemmet för att hjälpa, stötta och inspirera barnen, och därigenom ge dem en bra grund för framtida läsförmåga och läsförståelse.

Med En läsande familj vill vi lyfta vikten av högläsning. Vi tror att högläsningen är oslagbar när det kommer till att väcka barns läsglädje och läslust – och att det är något hela familjen har glädje av.

Ett stort ansvar ligger förstås på skolorna – men alla vi andra? I vårt land finns massor av familjer som har hittat nyckeln till läsning. Visst vore det fantastiskt om det fanns ett sätt för dem att hjälpa andra?

 

Därför har vi startat En läsande familj

Ett projekt som vi på sikt hoppas kunna bidra till att öka läsförståelsen.Vi har skickat ut 100 böcker till 100 läsande familjer (Läshjältar som vi valt att kalla dem). Dessa familjer kommer att läsa sin bok och lämna den vidare till nästa familj – som lämnar boken till nästa och så vidare. På så sätt skapar vi en rörelse av läsande familjer som sprider läslust.

 

Tillsammans kan vi förändra våra barns framtid. Är ni med?

 

Vill du bli medlem i Barnens Bokklubb?
Som medlem får du de bästa böckerna för just ditt barn – direkt hem till dig. Barnens Bokklubb väljer ut 14 bokpaket om året, alltid till ett extra lågt pris. Du får också inspiration, tips och råd om hur ni kommer igång med läsningen.

Läs mer om vårat erbjudande här (barnensbokklubb.se)

På Barnens Bokklubbs hemsida hittar du ännu mer information och inspiration kring läsning.